1. UVOD Nazaj
1.1. VLOGA POSLOVNEGA NAČRTA V POSLOVANJU ORGANIZACIJE
1.2. POSLOVNI NAČRT JE PRIPOMOČEK PRI OBVLADOVANJU SPREMEMB
1.3. KAKO SE LOTITI IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA IN KDO NAJ SODELUJE PRI NJEJ?
1.4. KLJUČNI ELEMENTI POSLOVNEGA NAČRTA IN NJIHOVA MEDSEBOJNA POVEZANOST
1.5. TERMINSKI PLAN IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA
2. VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA
2.1. NAMEN POSLOVNEGA NAČRTA IN OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI
2.2. VIZIJA IN POSLANSTVO
2.3. PROGRAMSKA USMERITEV
2.3.1. Vaša programska usmeritev in tabele
2.4. ANALIZA ORGANIZACIJE
2.4.1. Realizacija organizacije
2.4.2. Prodajne poti
2.4.3. Najpomembnejši kupci organizacije – kartice kupcev
2.4.4. Temeljne strategije organizacije
2.4.5. Uspešnost skupin proizvodov
2.4.5.1. Vaše kalkulacije
2.4.6. Najpomembnejši dobavitelji organizacije
2.4.7. Tehnologija, proizvodnja
2.4.8. Razvoj in lansiranje novih proizvodov, uvajanje izboljšav obstoječih proizvodov
2.4.9. Kadri, organiziranost, sistemi
2.4.10. Ključni problemi pri delovanju organizacije
2.4.11. Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in kazalci uspeha
2.4.12. Vaš ekonomsko-finančni izračun
2.5. ANALIZA OKOLJA (TRGA)
2.5.1. Katere informacije je treba zagotoviti?
2.5.1.1. Velikost trga
2.5.1.2. Napoved velikosti trga
2.5.1.3. Analiza konkurence
2.5.1.4. Prodajne poti
2.5.1.5. Ključni dejavniki uspeha na trgu
2.5.2. Kako zagotoviti informacije o trgu?
2.6. SINTEZA
2.6.1. SWOT
2.6.2. Benchmarking
2.7. CILJI
2.7.1. Cilji realizacije
2.7.2. Cilji elementov kalkulacije
2.7.3. Cilji razvoja in lansiranja novih (skupin) proizvodov
2.7.4. Cilji zmanjševanja stroškov
2.7.5. Drugi cilji
2.8. KAKO DO CILJEV?
2.8.1. Plan aktivnosti za dosego ciljev
2.8.2. Temeljne strategije organizacije za dosego ciljev
2.8.3. Spremembe organiziranosti in sistemov za dosego ciljev
2.8.4. Potrebni resursi za doseganje ciljev
2.9. EKONOMSKO-FINANČNI IZRAČUN
2.9.1. Projekcija bilance stanja
2.9.2. Projekcija izkaza poslovnega izida
2.9.3. Projekcija izkaza finančnega izida
2.9.4. Projekcija kazalcev uspeha
2.9.5. Vaša projekcija ekonomsko-finančnega izračuna
3. PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NAČRTA
4. PRIMER POSLOVNEGA NAČRTA