Namen izdelave Portfolio analize

  • Uspešno podjetje mora imeti neprestano pogled usmerjen na tržišče in se nenehno sprašuje kateri izdelki, skupine izdelkov ali programi so visoko atraktivni (priložnosti).
  • Po drugi strani dobro podjetje nenehno spremlja svoje izdelke oz. skupine izdelkov in se sprašuje kakšen je njihov konkurenčni položaj. So naši programi boljši ali slabši od konkurenčnih?
  • Ko imamo v podjetju večje število programov (proizvodov), se mora vodstvo odločiti, v katere usmerjati omejene resurse. Vedeti je treba kateri programi ustvarjajo dobiček in kateri ne, kateri so ogroženi s strani konkurence, katere programe bomo razvijali in katere morda opustili.

UPORABA PORTFOLIO ANALIZE (OZIROMA MATRIKE ATRAKTIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI) NAM POKAŽE CELOTNO SLIKO PROGRAMOV PODJETJA IN NAŠE AKTIVNOSTI USMERI NA KLJUČNE POSLOVNE ELEMENTE, KI OMOGOČAJO IZKORIŠČANJE PREDNOSTI PODJETJA IN IZKORIŠČANJE NAJATRAKTIVNEJŠIH PRILOŽNOSTI

Uporaba portfolio analize programov (skupin izdeklov, izdelkov) nas neprestano usmerja k razvojno pomembnim vprašanjem! Gre npr. za vprašanja:
–Kakšen je pomen posameznih programov v našem podjetju?
–Koliko sredstev potrebuje posamezen program za ohranjanje ali izboljšanje svojega položaja na trgu?
–Kateri programi lahko generirajo sredstva za razvoj novih programov?
–Kakšna je konkurenčnost posameznega programa?
–Ali poznamo tržišča na katerih delujemo? Znamo identificirati priložnosti in nanje ustrezno reagirati?