Gradivo Poslovni načrt je sestavljeno iz:

 • ” razlagalnega dela, kjer razložimo vsebinske elemente (glej vsebina polsovnega načrta)
 • ” interaktivnih delov in pripomočkov, ki so namenjeni pripravi vašega poslovnega načrta in vsebujejo:
  • “Vaša programska usmeritev” (EXCEL) vnesete vaše skupine izdelkov (storitev) in segmente kupcev (10×10) – oblikujejo se predlagane tabele za analizo stanja, okolja in cilje;
  • “Vaše kalkulacije” (EXCEL) lahko uporabite kot podlago za vaše pred-kalkulacije in (ali) po-kalkulacije – deset skupin izdelkov ali storitev z desetimi izdelki (storitvami);
  • “Vaš ekonomsko-finančni izračun” (EXCEL) – datoteko, ki ima vnesene formule lahko shranite na svoj računalnik in ga uporabite za pripravo svojega ekonomsko-finančnega izračuna. Datoteka vsebuje:
   – bilanco stanja,
   – izkaz poslovnega izida,
   – izkaz denarnega izida,
   – ekonomski dobiček,
   – kazalci uspeha (20 kazalcev),
   – neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa in
   – amortizacijski načrt (polletni in mesečni);
  • “Primer poslovnega načrta” (Word) – lahko shranite na svoj računalnik in ga uporabite kot podlago za pripravo svojega poslovnega načrta