Informacijski sistem “Šolska evidenca delovnega časa” prek ustrezne aplikacije pomaga osebju beležiti in obačunavati različne aktivnosti, ki se vodijo kot redno delo (A), doprinos (B) ali odsotnosti (C). Vsak učitelj oz. strokovni delavec se ob prihodu na delovno mesto evidentira na enem od računalnikov.

Sistem olajša obračun dela učiteljev in vodenje ur doprinosa, ki ga morajo učitelji zagotoviti. Aktivnosti so razporejene v skupine:

A-01    Redno delo
A-02    Tabori
B-01    Dodatne aktivnosti
C-01    Redni dopust
C-02    Bolniški dopust
C-03    Izredni dopust
C-04    Neplačan dopust
C-05    Bolniška nega
C-06    Poseben dan
C-07    Študijski dopust
C-08    Koriščenje Ur

Sistem vodi saldo dopusta, ur doprinosa in redno delo zaposlenih.

Če želite dodatne informacije ali predstavitev, prosimo izpolnite obrazec: