Najbolj inovativne organizacije vedo, kako razviti in na trg uvesti odlične inovacije, znajo pa tudi vzpostaviti sistem vodenja inovacij, ki omogoča, da je inovacija v njihovi organizaciji hitra, ponovljiva in prilagodljiva spreminjajočim se potrebam. To ni preprosto. Vsak sistem vodenja inovacij mora biti prilagojen organizaciji, ker ima vsaka organizacija svoje posebnosti. Zahteva kombinacijo znanja in praktičnih izkušenj in mora povsem ustrezati kulturi in zrelosti vaše organizacije.

Kratka predstavitev standarda ISO 56002:2019 Sistem vodenja inovacij