Poslovni načrt – vodnik in pripomoček za pripravo poslovnega načrta

ovitek-spredaj-nevtral

POSLOVNI NAČRT je temelj uspešnega dolgoročnega poslovanja podjetja. POSLOVNI NAČRTI so še posebej pomembni, ko se poslovno okolje intenzivno spreminja. Priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša okolje, moramo najprej zaznati in nato na njih ustrezno reagirati. Iskati je treba prave POSLOVNE IDEJE in jih spremeniti v poslovni plan. Razmisliti moramo o vseh ključnih elementih poslovanja, o naših prednostih in slabostih, o značilnostih in razvoju okolja (trga). Na kakšnih temeljih slonijo naši cilji in kakšne aktivnosti za dosego ciljev nameravamo izvajati v prihodnje? Bomo sposobni zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva za dosego naših ciljev?

Gradivo je sestavljeno iz razlagalnega dela, kjer so razloženi vsebinski sklopi in interaktivnih pripomočkov, npr. ekonomsko-finančni izračun, ki je pripravljen v Excelovi datoteki in ima vnesene ustrezene formule.

Več informacij ...

Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015

Nova izdaja standarda ISO 9001:2015 prinaša predvsem nov pogled na zasnovo sistemov vodenja kakovosti, ki je sedaj bolj usmerjen v obvladovanje tveganj in manj v izdelavo dokumentacije. V tem gradivu bomo pokazali kako narediti uspešen sistem vodenja kakovosti, ki predstavlja dobre temelje za uspešno dolgoročno delovanje organizacije. Odgovorili bomo na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo pri vzpostavljanju SVK, pri njegovem vzdrževanju in dokazovanju delovanja sistema. Prikazujemo primere dokumentiranih informacij s katerimi definiramo sistem in dokazujemo uspešnost njegovega delovanja.

Gradivo vsebuje tudi številne pripravljene obrazce, ki jih lahko organizacija hitro prilagodi svojim specifičnim potrebam.

Več informacij ...

Merjenje in obvladovanje zadovoljstva odjemalcev

zadovoljstvo-odjemalcev

Organizacije so izpostavljene vse bolj konkurenčnemu poslovnemu okolju. Ohranjanje obstoječih kupcev ter merjenje in obvladovanje njihovega zadovoljstva je zato pogoj dolgoročnega obstoja organizacij. Obstoječe kupce bomo lahko zadržali le, če bodo zadovoljni z našimi izdelki ali storitvami. Zelo zadovoljni kupci so tudi zelo lojalni kupci! Pridobivanje novih strank je pogosto težavno in tudi znatno dražje kot ohranjanje obstoječih!

Gradivo je koristen pripomoček pri obvladovanju zadovoljstva kupcev, tako za tiste organizacije, ki imajo uveden sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015, kakor tudi za vse ostale organizacije.

Več informacij ...

Portfolio analiza

portfolio - spredaj1

Kateri programi (skupine izdelkov, izdelki) so visoko atraktivni na trgu? Na katerih programih smo sposobni z naložbami pridobiti konkurenčnost glede na najuspešnejše v panogi? V katere programe investirati? Katere programe opustiti? To so osnovna vprašanja na katera iščemo odgovore v poslovanju organizacij. S pomočjo portfolio analize bomo lažje odgovorili na ta vprašanja in pridobili strukturiran pogled na položaj naših programov v matriki atraktivnosti in konkurenčnosti.

Gradivo opisuje vsebinske podlage izvedbe analize, ki so potrebne za upešno izvedbo analize. Orodje za izdelavo portfolio analize je Excelov dokument, ki je pripravljen tako, da lahko v devetih korakih izdelate analizo.

Več informacij ...

Inventivno reševanje problemov TRIZ

triz-qms

V organizacijah kakovost pogosto obravnavajo kot skladnost z zahtevami odjemalcev ali skladnost z določenimi standardi. Dejansko pomeni kakovost v svojem bistvu ustvarjanje dodane vrednosti za odjemalca, pri minimalnih stroških za dobavitelja. To pomeni, da je v samo bistvo kakovosti vgrajena kontradikcija, ki jo določa izraz Q = (vrednost za odjemalca) / (stroški dobavitelja). Za takšno reševanje problemov je potrebna velika mera inventivnosti.

Uporabite pripomoček za inventivno reševanje problemov.

Na vaš mobilni telefon ali tablico si namestite brezplačno aplikacijo TRIZ x QMS.