Nova izdaja standarda ISO 9001:2015 prinaša predvsem nov pogled na zasnovo sistemov vodenja kakovosti, ki je sedaj bolj usmerjen v obvladovanje tveganj in manj v izdelavo dokumentacije. V tem gradivu bomo pokazali kako narediti uspešen sistem vodenja kakovosti, ki predstavlja dobre temelje za uspešno dolgoročno delovanje organizacije. Odgovorili bomo na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, pri njegovem vzdrževanju in dokazovanju delovanja sistema. Prikazujemo primere dokumentiranih informacij s katerimi definiramo sistem in dokazujemo uspešnost njegovega delovanja.

Temeljno gradivo, ki ga uporabljamo v celotni predstavitvi, je standard ISO 9001:2015. V posameznih sekcijah tega gradiva pa se sklicujemo na druga gradiva, ki podajajo obsežnejše razlage, in na vzorčne dokumente, s katerimi lahko realiziramo določene navedene zahteve standarda. Vzorčne dokumente (obrazce) lahko organizacija hitro prilagodi svojim specifičnim potrebam.

Danes organizacije veliko pozornosti namenjajo razvoju sistemov kakovosti, ki izpolnjujejo zahteve določenih standardov (npr. ISO 9001, TS 16949, in drugih), kar je po njihovem mnenju ključno za delovanje v določeni dobavni verigi. To je seveda zelo pomembno, zagotoviti pa je treba tudi konkurenčnost organizacij, ki pa jo je mogoče doseči le tako, da organizacija tržišču ponudi proizvode in/ali storitve, ki so po mnenju kupcev boljši od konkurenčnih pri nižji ceni in ob pravem času. V tem gradivu bomo poskušali pokazati kako lahko prenovimo obstoječe sisteme vodenja kakovosti, ki so skladni s standardom ISO 9001:2008 tako, da bodo izpolnjevali zahteve ISO 9001:2015 in hkrati zagotovili višjo uspešnost in učinkovitost organizacije.

Več informacij in naročila na: info@creativ-plus.si