Izboljšanje konkurenčnosti in spodbujanje inovativnosti s pomočjo orodij TRIZ!

Gre za pripomoček, ki omogoča organizacijam uporabo metode TRIZ za reševanje problemov in za izboljševanje, brez predhodnega intenzivnega učenja relativno zahtevnih metod. Uporabljati jih lahko začnemo takoj in sproti osvajamo znanje in pridobivamo izkušnje za reševanje najtežjih problemov.
Pri obravnavanju kakovosti se srečujemo tako s poslovnimi vidiki, kot tudi s tehničnimi vidiki proizvodov in storitev. Pri poslovnih situacijah uporabljamo naslednja TRIZ orodja: idealni končni rezultat (IFR), uporaba virov in reševanje fizičnih kontradikcij, ki nas vodijo od problema k rešitvi. Pri tem nam pomagajo orodja kot so 9 oken (ali sistemski operator), DCT operator (dimenzija-čas-cena) in inventivna načela, ki so interpretirana za področje kakovosti. Interpretiranje 40 inventivnih načel za področje kakovosti je ugodno zato, ker se s tem približamo uporabnikom, ki so vešči uporabe standardov (npr. ISO 9000, 14000 …) in različnih tehnik (npr. 7 orodij za obvladovanje kakovosti, 7 novih orodij …). Uporabnik lahko poišče konceptualno rešitev in potem izbere konkretna orodja, ki jih vgradi v svoj sistem vodenja z namenom, da bo dosegel želene učinke.

Angleška verzija: