Pripomočki in obrazci: Nazaj
1. Sedem načel vodenja kakovosti po ISO 9001:2015
2. Primer poslovnika kakovosti
3. Poslovni cilji in cilji kakovosti – primer
4. Preglednica neskladnosti
5. Klasifikacija neskladnosti
6. Zahteva za spremembo
7. Spremnica – proizvodnja
8. Reševanje neskladnosti
9. Poročilo 8D
10. 5 × ZAKAJ – Analiza izvornih vzrokov
11. Primer 5 x ZAKAJ
12. Viri nadzorovanja in merjenja
13. Vhodi za snovanje in razvoj
14. Pregled snovanja in razvoja
15. Overjanje snovanja in razvoja
16. Validacija snovanja in razvoja
17. SWOT analiza – primer
18. Program presoj
19. Plan presoje
20. Izvedba presoje
21. Poročilo o notranji presoji
22. Vprašalnik in zapis o ugotovitvah presoje
23. Poročilo za vodstveni pregled
24. Zapisnik vodstvenega pregleda
25. Kompetentnost
26. Plan usposabljanja
27. Poročilo o internem usposabljanju
28. Nalog za zunanje usposabljanje
29. Ocenjevalni list za izbiro ponudnikov
30. Statistični list ponudnika
31. Kriteriji za ocenjevanje ponudnikov
32. Zahteva za spremembo dokumenta in obvestilo o spremembi