Nazaj
1. Namen idelave portfolio analize programov
1.1 Kdo lahko uporabi portfolio analizo?
2. Logika portfolio analize (ANALIZE ATRAKTIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI PROGRAMOV)
2.1 Portfolio analiza nas usmerja k razvojnim vprašanjem organizacije
2.2 Podlage portfolio analize
2.3 Življenski cikel proizvodov (storitev) – podlaga analize
2.4 SWOT analiza, podlaga za izdelavo portfolio analize
3. Modeli portfolio analize
3.1.Model Boston Consulting Group
3.1.1 Krivulja izkušenj
3.1.2 Krivulja dobička
3.1.3 Relativni tržni delež
3.1.4 Rast tržišča
3.1.5 Portfolio matrična shema (Boston Consulting Group)
3.1.6 Osnovne strategije na podlagi položaja proizvodov v matriki (BCG)
3.1.7 Katere podatke potrebujemo za izbedbo BCG portfolio analize
3.1.8 Pazljivost pri sprejemanju odločitev na podlagi portfolio analize (BCG)
3.1.9 Slabost BCG portfolio analize
3.2 General Electricov model portfolio analize
3.2.1 General Electricov model portfolio analize – kaj ocenjujemo
3.2.2 Faktorji in ocenjevanje atraktivnosti tržišča
3.2.3 Faktorji in ocenjevanje konkurenčnosti
3.2.4 Ponazoritev pomena programa za organizacijo
3.2.5 Položaj programov v matriki in priporočila glede ravnanja s programi
4. Vaša portfolio analiza
4.1 Izdelava analize v 9. korakih
4.1.1 Vpišite skupine izdelkov
4.1.2 Vpišite prodajo (ali dobiček) skupine izdelkov v obdobju
4.1.3 Izberite najpomembnejše faktorje atraktivnosti trga za vsako skupino izdelkov
4.1.4 Določite ponder (težo) posameznegba faktorja atraktivnosti za vsako skupino izdelkov
4.1.5 Ocenite atraktivnost posamezne skupine izdelkov
4.1.6.Izberite najpomembnejše faktorje konkurenčnosti za vsako skupino izdelkov
4.1.7 Določite ponder (težo) posameznegba faktorja konkurenčnosti za vsako skupino izdelkov
4.1.8 Ocenite konkurenčnost posamezne skupine izdelkov
4.1.9.aPozicioniranje vaših skupin izdelkov v matriki (2×2), razlaga rezultatov
4.1.9.b Pozicioniranje vaših skupin izdelkov v matriki (3×3), razlaga rezultatov
4.2 Razlaga rezultatov in priprava ukrepov glede na položaj v matriki
5. Orodje (pripravljen Excelov dokument) za izdelavo vaše portfolio analize