videti2

Zakaj potrebujemo informacije o porabi deleovnega časa glede na dodano vrednost?
Organizacije se večinoma začnejo ukvarjati z zmanjševanjem stroškov, ko začutijo, da je njihov položaj na trgu ogrožen ali pa so zašle v likvidnostne težave. V praksi to navadno pomeni, da začnejo na silo zmanjševati stroške (npr. ne pošiljajo več zaposlenih na izobraževanje, odpuščajo delavce, zanemari se vzdrževanje, zmanjšujejo sredstva za ekonomsko propagando ...). Tako se sicer strošek zmanjša, zmanjša pa se tudi vrednost za kupca. Če se hkrati z zmanjšanjem stroškov zmanjša tudi vrednost za kupca, je podjetje lahko na poti, da se pomika po “spirali uspeha navzdol”.

Informacije o porabi delovnega časa zaposlenih nam ponujajo pravo podlago za ukrepanje oziroma zmanjževanje stroškov.
Več o zmanjševanju stroškov...

Analiza dodane vrednosti

namembnost

Programska rešitev za zajem aktivnosti zaposlenih glede na dodano vrednost (Activity Based Costing)
Poznavanje dejanskih aktivnosti zaposlenih je najpomembneši element pri procesih zmanjševanja stroškov, saj nam prav njihove aktivnosti pokažejo na neracionalnosti. Če je zaposlenih več, je zajem aktivnosti in njihove učinkovitosti ročno pogosto nemogoč. Potrebujemo orodje s katerim zajemamo aktivnosti zaposlenih v delovnem času in rezultate teh aktivnosti. Programska rešitev omogoča analizo dodane vrednosti na nivoju namembnosti in učinkovitosti.

Koraki pri uporabi programske rešitve za zajem aktivnosti zaposlenih glede na dodano vrednost:

  1. Opredelimo strukturo organizacije (po oddelkih oz. enotah)
  2. Analiziramo procese in opredelimo aktivnosti v procesih
  3. Aktivnosti razvrstimo glede na doprinos k dodani vrednosti
  4. Opredelimo zaposlene po oddelkih, določimo uporabniška imena in gesla
  5. Pričnemo z beleženjem aktivnosti in rezultatov posamezne aktivnosti

Možnosti ogledov (poročil): on-line, dnevno poročilo in mesečno poročilo. Poročila so na voljo po osebah in enotah oziroma oddelkih!