Nazaj
A. Primer poslovnega načrta (Word)

Dokument "primer poslovnega načrta" shranite na svoj računalnik in ga uporabite kot podlago za zapis svojega poslovnega načrta.

B. "Vaš ekonomsko-finančni izračun" (Excel)
Ekonomsko-finančni izračun je pripravljen v Excelovi datoteki, ki ima vnesene formule. Datoteko lahko shranite na svoj računalnik in jo uporabite za pripravo svojega ekonomsko-finančnega izračuna. Datoteka vsebuje:

 • BILANCA STANJA BREZ INVESTICIJE
 • IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA BREZ INVESTICIJE
 • IZKAZ DENARNEGA IZIDA BREZ INVESTICIJE
 • BILANCA STANJA Z INVESTICIJO
 • IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Z INVESTICIJO
 • IZKAZ DENARNEGA IZIDA Z INVESTICIJO
 • EKONOMSKI DOBIČEK OZIROMA IZGUBA Z INVESTICIJO
 • KAZALCI USPEHA Z INVESTICIJO
 • NETO SEDANJA VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSA, DOBA VRAČANJA SREDSTEV-
 • AMORTIZACIJSKI NAČRT - POLLETNI
 • AMORTIZACIJSKI NAČRT - MESEČNI

C. "Vaša programska usmeritev" (EXCEL)

V pripravljeno tabelo vnesete vaše skupine izdelkov (storitev) in segmente kupcev (10x10) - oblikujejo se predlagane analitične tabele za analizo stanja, okolja in cilje.

D. Uspešnost skupin proizvodov (storitev)"Vaše kalkulacije" (EXCEL)
Tabelo lahko uporabite kot podlago za vaše pred-kalkulacije in (ali) po-kalkulacije - deset skupin izdelkov ali storitev z desetimi izdelki (storitvami);