Poslovno načrtovanje

posl_nacrt

Si lahko predstavljate, da bi začeli graditi hišo brez načrta? Poslovanje organizacije je vsekakor bolj kompleksno kot gradnja hiše, zato tudi pri tem potrebujemo načrt. Izdelava poslovnega načrta praviloma postaja del rednega poslovanja organizacije.

Prodaja in marketing

poslovni-nacrt

Oblikujemo h kupcem usmerjen poslovni model. Usmerjamo se k zadovoljstvu obstoječih strank, ki ponavljajo svoje nakupe, in pridobivanju novih strank! Kako merimo naše delovanje na komercialnem področju?

Sistem vodenja kakovosti

Pri prehodu na novi standard (ISO 9001:2015) ugotovite, katere zahteve novega standarda niso realizirane v vašem sistemu vodenja kakovosti (gap analiza)! Uvedite nove zahtevane postopke v prakso.

Zniževanje stroškov

koncept-zmanjsevanja-stroskov

Aktivnosti, ki jih opravljajo zaposleni, in poslovanje podjetja, prikazano s stroški, lahko opazujemo z vidika prispevka k dodani vrednosti. Tisto, kar ne prispeva k dodani vrednosti, je treba izboljšati ali izločiti iz našega poslovanja.