ovitek-spredaj-nevtral


[maxbutton id="4"]

[maxbutton id="5"]

Gradivo Poslovni načrt je sestavljeno iz:

 1. razlagalnega dela, kjer razložimo vsebinske elemente (glej vsebina poslovnega načrta)
 2. interaktivnih delov in pripomočkov, ki so namenjeni pripravi vašega poslovnega načrta in vsebujejo:
  • "Vaša programska usmeritev" (EXCEL) vnesete vaše skupine izdelkov (storitev) in segmente kupcev (10x10) - oblikujejo se predlagane tabele za analizo stanja, okolja in cilje;
  • "Vaše kalkulacije" (EXCEL) lahko uporabite kot podlago za vaše pred-kalkulacije in (ali) po-kalkulacije - deset skupin izdelkov ali storitev z desetimi izdelki (storitvami);
  • "Vaš ekonomsko-finančni izračun" (EXCEL) - datoteko, ki ima vnesene formule, lahko shranite na svoj računalnik in jo uporabite za pripravo svojega ekonomsko-finančnega izračuna. Datoteka vsebuje:
   - bilanco stanja,
   - izkaz poslovnega izida,
   - izkaz denarnega izida,
   - ekonomski dobiček,
   - kazalce uspeha (20 kazalcev),
   - neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosa in
   - amortizacijski načrt (polletni in mesečni);
  • "Primer poslovnega načrta" (Word) - lahko shranite na svoj računalnik in ga uporabite kot podlago za pripravo svojega poslovnega načrta

Cena gradiva: 100 EUR + DDV