Skrajšani naziv: CREATIV PLUS D.O.O., LJUBLJANA
Sedež in naslov: Puhova 14, 1000 Ljubljana
Leto ustanovitve: 1999
ID številka za DDV: SI77231821
Matična številka: 1467808
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl.: 1/32572/00
Poslovni račun: 02010-0089421356
Telefon: (01) 5302 256
Faks: (01) 5302 254
E-pošta: edvard.plut@creativ-plus.si; info@creativ-plus.si
URL: http://www.creativ-plus.si/