Komercialno poslovni sistem (CRM) ponujamo v standardni ali uporabniku prilagojeni obliki. Sistem je primeren tako za majhne, kakor tudi za večje uporabnike. Menimo, da je najbolj primeren tržno usmerjen pristop, kjer se usmerjamo na to, da kupcu dobavljamo izdelke oziroma storitve s čim večjo dodano vrednostjo in smo pripravljeni zadovoljiti kupčeve individualne zahteve. Zato moramo spremeniti koncept delovanja organizacije in oblikovati h kupcem usmerjen poslovni model!

Gre za uvedbo sprememb v delovanju oraganizacije. Najpomembnejše spremembe, ki jih moramo doseči pri izvedbi projekta izboljševanja upravljanja odnosov s strankami, niso tehnične narave, temveč so povezane s spremembo razmišljanja in delovanja ljudi. Našim strankam zato tudi pomagamo ustrezno uporabiti ponujene programske rešitve.